top of page

ספר דיגיטלי- PDF

 לאחר הרכישה ישלח קישור להורדה למייל, הקישור תקף למשך 30 יום

 

195 עמודים

עוסק בדברים שחז"ל אסרו מפני חשד או מראית עין

מאת הרב יצחק רודריג - ראש המכון והרב אליעזר אפרסמון - עובד במכון 'הלכה ברורה' וחוקר במכון לרבני ישובים 

חשד ומראית עין - ספר דיגיטלי

20.00 ₪מחיר
  • יש להבחין בין המושג "חשד" למושג "חשש". חשש הוא במקום שבו חכמים חששו שאדם אכן יעבור עבירה, ולכן גזרו ועשו סייג לדבר העבירה. חשד הוא שגם כשאין חשש שיעבור עבירה, עליו להתרחק מדברים שעלולים לגרום שאחרים יחשדו בו.

    ספר זה עוסק בדברים שגזרו עליהם מפני החשד, או שנאמר עליהם שהם אסורים מפני מראית העין. וכפי שיבואר לקמן, בתלמוד ובראשונים מובאים דברים רבים שעליהם נאמר שהם אסורים מפני החשד, ודברים אחרים שעליהם נאמר שהם אסורים מפני מראית העין.

whatsapp-logo.png
bottom of page