מאמרים

בס״ד

עיקרו של ספר דברים, בו התחלנו לקרוא בשבת האחרונה, הוא החטיבה המכונה "נאום המצוות של משה רבנו" המשתרע מפרק ה׳ שבספר ועד פרק כ״ו. במסגרת הקובץ הזה מנו החכמים- מוני המצוות- 230 מצוות מסה״כ של 613 המצויות בחמשת חומשי התורה. המצוות מקיפות כל תחומי החיים של הפרט ושל הציבור הישראלי.

המתבונן בטיב המצוות יכול ל...

השבת עם ישראל פותח מחדש את ספר דברים המכונה על ידי חז״ל בשם "משנה תורה". יש שהבינו שכוונתם היתה שספר זה מהווה חזרה על ארבעת החומשים הקודמים לו; אולם ניתן להוכיח שהגדרה זאת רחוקה היא מן המציאות. הרי יותר מ-70 מצוות המופיעות בחומש זה חדשות לגמרי הן (ראה פירוש רבי שמעון רפאל הירש על דברים א'/ג') ועוד, רוב רו...

בס־ד

בפרשתנו השבוע, נצטוו בני ישראל, היושבים עדין בערבות מואב, על סדרי הירושה בנחלות הארץ היעודה, שלפיהם רק בנים יורשים את אביהם הנפטר ולא אחיותיהם,

בעקבות הקביעה הזאת מסופר על קבוצה של חמש אחיות (כולן בנות אדם אחד שנפטר במדבר, צלפחד שמו) שבאו למשפט לפני משה ובית דינו בתביעה בזו הלשון: "אבינו מת במדבר והוא...

שמנו לב כולנו למרד קרח המתואר בפרוטרוט ובאריכות בפרשה שקראנו לפני שבוע. ושבעקבותיו, מצאו את מותם 4,700 איש, מלבד ה־ 250 מגישי קטורת שנשרפו, ומלבד מספר מסוים שנבלעו באדמה בשעה שהיא ״פתחה את פיה״ . גם השבת נקרא בתורה על מעין מרד נוסף, הרבה פחות בולט, אבל בעקבותיו מתו ״עם רב מישראל״ (במדבר כא' /1).

מדובר בהתק...

נקרא השבת בתורה כיצד אש המחלוקת התלקחה במחנה ישראל אשר במדבר והביאה למותם של קרוב ל- 15,000 איש.

אדם אחד חשב בלבו שמגיע לו להתמנות לתפקיד של שררה בקרב בני ישראל ודבר זה נמנע ממנו. המונע היה משה המנהיג של העם, אשר בניגוד למנהיגים אחרים אשר חילקו תפקידים למקורביהם, משה חילק תפקידי הנהגה אך ורק לפי פקודת ה'....

פרשת נשא

בפרשתנו שנקרא השבת ניתנו בהמשך לפרשה הקודמת עוד הוראות בנוגע לתחזוקת המשכן שנבנה במדבר סיני בהשתתפות כל ישראל . על התחזוקה הפיסית הזאת (פירוקו, נשיאתו והקמתו מחדש) הופקדו זכרי בני לוי מגיל 30 ועד 50; אולם כמו שגוף בלי נשמה אינו מועיל לדבר ונדון להתפוררות, כך חיותו ותפקודו של גוף המשכן נבעה מהשכינה...

בס"ד

בקריאת התורה השבת, עם ישראל נפרד זמנית מספר ויקרא.

מעניין הדבר, שסיומו של הספר כמו פתיחתו משטח לפנינו מסגרת של מצוות בתחום הנדיבות. פרקים א' - ג' בראשית הספר מפרטים את האפשרויות השונות הניתנות לאדם בישראל להביא למקדש ה' סוגי קרבנות נדבה; והפרק האחרון (פרק כ״ז) פותח במגוון אפשרויות בהן יהודי יכול לנדב נ...