מאמרים

פרשת צו - שבת הגדול

השבת אנו נזכרים בקרבן הפסח הראשון שהקריבו בני ישראל עוד בהיותם בארץ מצרים. לקראת טקס ההקרבה ההוא נצטוו בני ישראל ארבעה ימים מקודם לקחת מעדר הצאן, או לקנות בשוק, טלה (״שה״) זכר תמים ( בלי מום) ולקשרו למטה בבית; ובהגיע יום ארבעה עשר בניסן( יום הטקס) לשחטו לשם ד׳. המצוה ההיא לא היתה קלה כלל וכלל משום שמזל הטלה היה נעבד במצרים כאליל הנותן להם ( לפי השקפתם) הרשות והכוח להעביד בני אדם ולהיפוך את ארץ מצרים ל״בית עבדים״. לקיחת השה וקשירתו למיטה במשך ארבעה ימים בודאי עוררה תשומת לב אצל שכני בני ישראל המצרים והביאם לשאול על ההנהגה הזאת. כחלק מהמצווה נאלצו הישראלים להשיב שהם עומדים לשחוט את אלילהם של המצרים לשם ד/ בורא שמים וארץ ובכך להסתכן מאוד. על כן במסירות נפש עלאית קיימו בני ישראל את רצון ד׳ ולא מ

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא על שם המילה הפותחת נקראת פרשתנו ״ויקרא״ ; וכן כל הספר השלישי של חמישה חומשי התורה. תשומת לב מיוחדת עוררה המילה הזאת אצל לומדי וקוראי התורה משום שבכל ספר תורה היא כתובה בסופה עם ״אלף״ קטנה(כמחצית הגודל הרגיל של אותיות התורה) ומשום כך מכונה היא ״אלף זעירה״. רבים הציעו פירושים לתופעה הנדירה הזאת ואנו נציג כאן את הצעתו של הרב יעקב משה חרל״פ(זצ״ל) שהיה רבה של שכונת שערי חסד בירושלים לפני דור. בחרנו בהסבר הזה משום משמעותו הכללית והרבה על הבנת התורה כולה. בתקשורת מילולית בין אדם מבוגר ותינוק רגיל המבוגר לרדת לרמת הקטן, ובכדי להשתעשע עימו, מרוב חיבה, ישמיע הגדול קולות שונים ומשונים כדוגמת שפת התינוק. כל הרואה את המראה הזה מבין שאין יותר תוכן ועומק לקולות הנשמעים מאשר ניסיון לתקשר עם התינו

מצה עשירה

בס"ד. איסור ייצור עוגיות פפושדו הקדמה העובדות הנכונות על אבקת האפיה. דין מים מועטים או מלח המוכנסים לעיסה. המתירים לא ידעו שאבקת האפיה היא כמלח ולכאורה אף יותר חמורה ממלח. המתירים לא ידעו חלק מתהליך ההחמצה. מסקנה: בשנת תשס"ג הוצאתי בס"ד ספר הנקרא מצה עשירה, שבו ביררתי את הנלענ"ד בענין עוגיות פפושדו. במאמר זה אבקש להראות שהמתירים את העוגיות האלו לא היו מודעים לכך שאבקת האפיה היא משקע הנוצר ממים, ומדברי הגרע"י עולה שאם היה מודע למציאות זו לא היו מתיר. העובדות הנכונות על אבקת האפיה. בספר מצה עשירה (עמ' 281) הובאו דברי ד"ר ליכט שמסביר את מהות אבקת אפיה רגילה - סודיום ביקרבונט, ואת מהות אבקת האפיה - אמוניום ביקרבונט המשמשת למצה עשירה. וז"ל ד"ר ליכט: "התהליך של ייצור סודיום ביקרובנט (אבקת אפיה רגי

פרשת ויקהל פקודי

פרשתנו נפתחת השבוע בתיאור התקהלות של בני ישראל אצל משה רבנו, לרגל הזמנתו, על מנת לשמוע את הדרישה להרים תרומה למען הקמת המשנן שיעמוד בקרב מחניהם. לאחר שמיעת כל הנדרש נאמר: ״ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה" (שמות לה/כ); ואנו תמהים על כוונת התורה בציונה את העובדה הזאת. הרי בפסוק הבא כתוב "ויבואו כל איש אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת ה' למלאכת אהל מועד..." ומזה אנו מבינים שלפני שיכלו להביא אל משה את המבוקש מהם היו צריכים לעזוב אותו; ואם כן למה היה חשוב לציין את יציאתם מלפני פניו?! יתכן שיובן הדבר אם נצרף לכאן מה שכתוב בסוף הפרשה הקודמת שקראנו לפני שבוע- פרשת "כי תשא". שם מסתיימת הפרשה כולה בפסוק "וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה..." (שמות לד/לה); ומסופר שם שבהיות משה על הר סיני מ

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png