מאמרים

פרשת פנחס

ספר במדבר מכונה אצל וחייל בשם חומש"הפקודים" כי הוא נפתח בעריכת מפקד(מנין) של כל שבטי ישראל בשנה השנית לצאתם ממצרים; וקרוב לסיומו שוב מתאר הספר בפרשתנו השבוע עריכת מפקד השבטים בשנת ה 40 מיציאת מצרים, סמוך לכניסתם ארצה. בשני המפקדים האלה נפקד(נמנה) שבט לוי, מפאת ״חודו, בנפרד; ואם בכל שאר השבטים נמנו זכרי בני ישראל מבן 20 שנה, אלה נמנו מבן חודש ימים ומעלה. ולמרבה הפלא, למרות הקדמת גיל הנפקדים משבט לוי, בשני המפקדים מספרם פחות בהרבה מהשבט הכי קטן בבני ישראל. על התופעה הזאת כתב הרמב״ן בפירושו לתורה(במדבר ג/טו) וזה תמוה איך לא יהיו עבדיו וחסידיו, ברוכי ד', כשאר כל העם?! ״. מציע הוא(הרמב״ן) כתשובה שהתופעה הנדונה מחזקת את מדרשי חז״ל הקובעים שנתרבו שאר שבטי ישראל במצרים באופן נסי בגלל גזרות משעבדיהם,

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png